טופס ייפוי כוח

מאחר והגולש הינו קטין אשר מגיע לגלוש בליווי מבוגר שהוא אינו ההורה שלו, יש למלא את הטופס. טופס זה יאפשר למלווה של הגולש לחתום בשמכם (הורי הילד) על תנאי שימוש במתקן

אנו הח"מ הוריו ו / או אפטרופסיו של הקטין

פרטי הגולש (הקטין)
מצהירים ומסכימים בזאת כדלקמן: ידוע לנו כי בתנו/ בננו ( להלן: "הקטין") עומד להשתתף בפעילות גלישת סקי מים בכבלים במתחם LAKE TLV - המרכז לוויקבורד וסקי מים בישראל בע"מ אנו מצהירים כי אנחנו מבינים שסקי מים בכבלים הינה פעילות אקסטרים אתגרית אשר מחייבת ליווי מבוגר ולכן אנו מייפים את כוחו של:

פרטי המלווה (מיופה הכוח)
Hidden
ללוות את בננו/ בתנו במהלך השתתפותו בפעילות ולחתום בשמנו על טופס תנאי השימוש (לצפייה לחצו כאן). אנו מצהירים כי קראנו את טופס תנאי השימוש במלואו, ראינו בעצמנו את סרטון ההדרכה ועיינו בכל הוראות הבטיחות, אנו מבינים את תוכנם ואנו מאשרים למיופה כוחנו לחתום עליו עבורנו על מנת לאפשר לבננו / ביתנו להשתתף בפעילות.

פרטי ההורה החותם על הטופס