יש לתאם הגעה מראש!

תנאי השימוש במתקן

רוצה להשתמש במתקנים? ברור שכן!

אז מה חשוב לדעת?

ולמה צריך להסכים?

 תנאי שימוש אלה מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך הם מיועד לנשים וגברים כאחד.

השתתפותי בפעילות גלישת סקי מים בכבלים במתחם  LAKE TLV – המרכז לוויקבורד וסקי מים בישראל בע”מ (להלן “הנהלת האתר”) מותנית בעיוני בתנאי השימוש ובמתן הסכמתי לכל תנאי השימוש כפי שהם מפורטים במסמך זה ובהוראות הבטיחות אשר תלויות ברחבי המתחם.

בגיר שהינו מעל גיל 18 רשאי לחתום על תנאי שימוש אלה.

קטין נדרש להחתים את ההורה או אפוטרופוס חוקי שלו על תנאי שימוש אלה.

לחילופין, ההורה או האפוטרופוס החוקי יכול לתת ייפוי כוח למלווה בגיר אחר ויחתום עבורם על טופס תנאי שימוש אלה באמצעות חתימה של ההורה או האפוטרופוס החוקי על טופס ייפוי כוח באתר האינטרנט של LAKE TLV המרכז לוויקבורד וסקי מים (מצ”ב לינק).

אני מצהיר כי במידה שאני מזמין אירוע / פעילות במסגרתם משתתפי האירוע/הפעילות מבצעים פעילות באתר לרבות גלישת סקי מים בכבלים, אני חותם על מסמך זה כמיופה כוח מטעם הורי הקטינים אשר אינם הגיעו לגיל 18 והורי הקטינים נתנו לי ייפוי כוח חתום לעשות זאת לאחר שהם ראו את תנאי השימוש והוראות הבטיחות.  אני מתחייב לוודא שמצורפים למסמך זה כל שמות הקטינים שמשתתפים בפעילות באתר, לרבות גלישת סקי מים בכבלים והוריהם חתמו על טופס ייפוי כוח שקבלתי מהנהלת האתר. אני מצהיר כי קראתי את שמותיהם המצורפים, אני מכיר את אותם קטינים ואני מכיר באחריותי כמיופה כוח מטעם הוריהם לחתימה על מסמך תנאי שימוש זה עבורם. כמו כן, ברורה לי אחריותי ככל שקטין ישתתף בפעילות באתר ללא אישור הוריו.

מסמך זה שנחתם אלקטרונית, יהיה תקף לכל פעילות במתחם LAKE TLV וללא הגבלת זמן, אולם LAKE TLV – המרכז לוויקבורד וסקי מים בישראל בע”מ רשאית לפי שיקול דעתה לבקשך לחדש את חתימתך על תנאי השימוש גם בטרם חלוף שנה מהמועד בו חתמת עליהם לראשונה.

ידוע לי, ומקובל עלי, כי הסכמתי לתנאי השימוש ופרטי המזהים, ישמרו על ידי LAKE TLV – המרכז לוויקבורד וסקי מים בישראל בע”מ וישמשו אותה למטרות עסקיות ו/או משפטיות חוקיות, לרבות לשם שליחת מידע שיווקי ופרסומי.

האמור בתנאי השימוש הובא לידעתי וידוע לי שככל שדבר מהאמור בתנאי השימוש אינו ברור לי הרי שבאפשרותי לפנות להנהלת TLV – המרכז לוויקבורד וסקי מים בישראל בע”מ לצורך קבלת הסבר נוסף ואני מתחייב שלא להתחיל בפעילות עד שכלל תנאי השימוש יהיו ברורים ומובנים לי.

אני מצהיר שראיתי והבנתי את סרט ההדרכה, ואת שלטי הבטיחות (מצ”ב לינק לסרטון ההדרכה ומצ”ב לינק לשלטי הבטיחות). ברור לי שאם אתעלם מהוראות ההדרכה והבטיחות ולא אפעל לפיהם, אני חושף את עצמי וגולשים אחרים לסכנות אשר עלולות להסתיים בפציעה ו/או מוות. הובא לידיעתי וידוע לי שככל שדבר מה מסרטון ההדרכה ו/או משלטי הבטיחות אינו ברור לי הרי שבאפשרותי לפנות לצוות האתר לצורך קבלת הסבר נוסף ואני מתחייב שלא התחיל בפעילות עד שסרטון ההדרכה ושלטי הבטיחות יהיו ברורים לי.

אני מצהיר כי אני בריא, אינני סובל ממגבלה רפואית כלשהי אשר עשויה לסכן אותי במהלך הפעילות באתר, ומתחייב להודיע להנהלת האתר מיד עם קרות כל אירוע בטיחותי או בריאותי בזמן שהותי באתר.

אני מצהירה כי אינני בהריון.

ידוע לי, כי הגלישה תחת השפעת סמים ו/או אלכוהול אסורה בהחלט ועשויה לסכן אותי ואת הסובבים שגולשים לצידי.

אני מתחייב להישמע להוראות מפעילי האתר ולפעול על-פי הנחיותיהם. וברור לי שבמידה ולא אעשה זאת, אני מסתכן בפציעה, חתכים, חבלות, שברים, פגיעה בפרק כף היד, פריקת כתף, זרועות, רגליים, קרסוליים, גב, ראש וצוואר, פגיעה מנפילה או ממגע עם גולש אחר, פגיעה בעמוד השדרה ו/או מוות.

ידוע לי כי במהלך הפעילות חובה עלי ללבוש חגורת ציפה וקסדה ואסור להורידם, אלא לאחר סיום הפעילות ויציאתי מהמים.

אני מצהיר שאני יודע לשחות היטב ואין לי כל בעיה לצאת מהמים בביטחון מלא וברור לי שהשהייה במים מסוכנת ושעלי לצאת מהמים מהר ככל הניתן במקרה של סיום הגלישה או נפילה למים.

ידוע לי, כי לאחר נפילה למים עליי לצאת לגדה הקרובה במהירות האפשרית תוך מתן תשומת לב לגולשים אחרים וחבלים במים. אני מודע לכך שאסור לי להישאר במים לאחר הנפילה ולהימנע מהתקרבות לחבל או גולש אחר.

ידוע לי, כי בכל שלב במהלך הגלישה אני יכול לעזוב את ידית האחיזה ולהפסיק את הגלישה ועלי לעשות כן כדי להימנע מפציעה שלי או של אחרים בסביבתי.  

ידוע לי, כי השימוש במקפצות ובמתקנים אחרים הקיימים באגם מסוכן, ואסור לי להשתמש בהם. ברור לי שבמידה ואעשה שימוש במקפצות ובמתקנים אחרים הקיימים באגם, אני מסתכן בפציעה, חתכים, חבלות, שברים, פגיעה בפרק כף היד, פריקת כתף, זרועות, רגליים, קרסוליים, גב, ראש וצוואר, פגיעה מנפילה או ממגע עם גולש אחר, פגיעה בעמוד השדרה ו/או מוות.

ידוע לי, כי עליי להחזיק את ידית האחיזה בשתי ידיים וכי כל דרך אחרת להחזיקה מהווה סיכון עבורי ועבור סביבתי.  

ידוע לי, כי במהלך הגלישה אסור להתקרב לגולשים אחרים ואם אין ביכולתי לעקוף גולש הנמצא במים עליי לעזוב מיד את החבל כדי להפסיק את הגלישה שלי.

ידוע לי, כי חובה לעבור בין המצופים בסיבובים כפי שהוסבר לי בסרטון ההדרכה ובשלטי הבטיחות. במידה ולא אצליח לעשות זאת עליי לעזוב מיד את החבל. ברור לי שבמידה ולא אעשה זאת, אני מסתכן בפציעה, חתכים, חבלות, שברים, פגיעה בפרק כף היד, פריקת כתף, זרועות, רגליים, קרסוליים, גב, ראש וצוואר, פגיעה מנפילה או ממגע עם גולש אחר, פגיעה בעמוד השדרה ו/או מוות.

ידוע לי, כי במידה והכבל עוצר, עליי לעזוב את החבל ולצאת מהמים. ברור לי כי חל איסור מוחלט לנסות להתחיל בגלישה מהמקום בו עצרתי. ברור לי שבמידה ולא אקיים חובה זאת, אני מסתכן בפציעה,  חתכים, חבלות, שברים, פגיעה בפרק כף היד, פריקת כתף, זרועות, רגליים, קרסוליים, גב, ראש וצוואר, פגיעה מנפילה או ממגע עם גולש אחר, פגיעה בעמוד השדרה ו/או מוות.

ברור לי, כי לאחר נפילתי למים עליי לשים לב לקרקע עליה אני דורך על מנת להימנע מפציעות וחתכים מחפצים הנמצאים במים והובהר לי שהנהלת האתר עושה מאמץ לניקיון האגם וסביבתו אולם אין באפשרות האתר לוודא שחפצים שכאלה לא יהיו במים וידוע לי שיש סכנה לפציעה ולחתכים מחפצים שכאלה. כמו כן, הובהר לי כי בסביבת האגם ישנם דבורים ו/או חרקים אחרים ולכן אני חשוף לעקיצות. אני מצהיר שאין לי אלרגיה כלשהי ואני מבין את הסכנות שיש בעקיצה.

ידוע לי, כי הנהלת האתר פועלת להענקת חווית גלישה מושלמת אך במקרה של תקלה במתקן הסקי היא רשאית להגביל את הפעילות לצורך תיקון התקלה במהירות האפשרית.

ידוע לי, כי הפסקת פעילותי באתר מרצוני טרם סיום “זמן הכבל” שרכשתי לא תזכה אותי בהחזר כספי כלשהו.

אני מבין ומסכים לכך שהשתתפותי בפעילות הינה על אחריותי בלבד, ושגלישת סקי מים הינה פעילות אקסטרים אתגרית, הכרוכה בסיכון למשתתף בפעילות, שלא ניתן להימנע ממנה באופן מוחלט ללא פגיעה באופי הפעילות, לרבות סיכון של נזקי גוף חמורים, נכות ואף מוות, בין אם השימוש שלי הנו בהתאם לכללי הבטיחות ובין אם לאו, וברור לי כי אני עשוי להיפגע גם משימוש של כל אדם אחר במתקני המתחם.

הובהר לי, כי הסיכונים האפשריים במהלך פעילות הגלישה (הרשימה שלהלן אינה ממצה את כלל הסיכונים), חתכים, חבלות, שברים, פגיעה בפרק כף היד, פריקת כתף, זרועות, רגליים, קרסוליים, גב, ראש וצוואר, פגיעה מנפילה או ממגע עם גולש אחר, פגיעה בעמוד השדרה ו/או מוות, ואלו יכולים להיגרם כתוצאה משימוש או משימוש לקוי כלשהו בציוד או במתקנים ו/או באגם על ידי כל אדם.

אני מקבל על עצמי את הסכנות, בין ידועות ובין לא ידועות של פגיעות, אובדן או נזק, שעשויות להתרחש במתחם, בפארק ובאגמים, אני חושף את עצמי למצב זה בהכרה חיובית וברורה של הסיכון האמור, תוך ידיעת זכותי להישמר מפניו, ותוך בחירה מרצוני החופשי להשתתף בפעילות גלישת סקי מים ולהסתכן בכל זאת.

בכפוף לכל דין, אני פוטר בזאת את LAKE TLV – המרכז לוויקבורד וסקי מים בישראל בע”מ, בעלי מניותיה, מנהליה, עובדיה ו/או מי מטעמה מכל אחריות בגין כל פגיעה, אובדן ו/או נזק, לרבות לגוף ו/או לרכוש (אף אם אוחסן בלוקר), שייגרמו לי, בפעילות, באגמים, במים ו/או בפארק או מחוצה לו מכל סיבה שהיא.

בחתימתי על מסמך זה אני מוותר על כל טענה, דרישה ו/או תביעה כלפי ו/או כנגד LAKE TLV – המרכז לוויקבורד וסקי מים בישראל בע”מ ו/או מי מהנציגים בגין כך.

מוסכם בזאת במפורש כי לבית המשפט במחוז תל אביב-יפו תהיה סמכות השיפוט הייחודית לדון בכל מחלוקת ו/או סכסוך ו/או כל ענין אחר הנוגע לטופס תנאי שימוש זה ו/או הנובע ממנו. במקרה של דיון שיתנהל בבית משפט אחר הנהלת האתר תהיה זכאית לפיצוי מוסכם ממני בסך 750 ₪ בגין כל דיון שהתקיים בכל בית משפט שאינו במחוז תל אביב-יפו.

צילום  – ידוע לי ומוסכם עלי, כי באתר פועלות מצלמות וכי המשתתפים בפעילות מצולמים. אני נותן את הסכמתי, לכך ש LAKE TLV – המרכז לוויקבורד וסקי מים בישראל בע”מ רשאית לעשות כל שימוש, על פי דין ולפי שיקול דעתה הבלעדי, בצילומים, בהם אני ו/או ילדיי הקטינים מופיעים, ואני מאשר כי לא תהיה לי ו/או למי מטעמי כל טענה, דרישה ו/או תביעה, לרבות לפיצוי כספי, בקשר לכך.

הנני מאשר בחתימתי להלן שקראתי מסמך זה במלואו והבנתי את כל תוכנו.

להזמנות

דילוג לתוכן